GENERALFORSAMLING I PLANTAGEHUSET 26. FEBRUAR 2015

Per Dommerby Kristiansen, formand for Dansk Blindesamfund Thy-Mors, holdt foredrag.

Per Dommerby Kristiansen og Butler.