Udskriv denne side

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen 2019

Ved generalforsamlingen torsdag 28. februar blev Dorte Hinzmann valgt til dirigent.

Efter de indledende punkter med beretning og regnskab var der valg af bestyrelse. Jørgen Bloch, Edith Gregersen og Leif Damsgaard Jensen var på valg. Edith genopstillede ikke.

Valgt for 2 år: Jørgen Bloch, Leif Damsgaard Jensen og Erik Kristensen.
Bestyrelsen består nu af 4 medlemmer - ovenstående plus Karl Aage Jørgensen.

Under valg af to bestyrelsessuppleanter blev der kun valgt én, nemlig Birgit Langgaard Nielsen. Hun deltager i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.

Anna Grethe Hermann blev genvalgt som kritisk revisor.

Under punktet "Eventuelt" blev der taget afsked med Edith Gregersen, som har været et aktivt bestyrelsesmedlem i flere år, heraf nogle som formand.

 

+++++++++++++

Tilmelding:
Hvis ikke andet står skrevet i forbindelse med et arrangement,
bedes man af hensyn til traktement tilmelde sig via en af disse muligheder:
Karl Aage Jørgensen - 40 79 73 91
Email: - thisted@diabetes.dk

+++++++++++++

Diabetesforeningen Thisted Lokalforening
L I N K S

Thisted Lokalforenings nyhedsbrev

Thisted Lokalforenings hjemmeside

Thisted Lokalforeningpå Facebook