Udskriv denne side

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen 2020

Ved generalforsamlingen torsdag 20. februar blev Dorte Hinzmann valgt til dirigent.

Efter de indledende punkter med beretning og regnskab var der valg af bestyrelse. På valg var Karl Aage Jørgensen og Erik Kristensen. Herudover trådte Leif  Damsgaard Jensen ud af bestyrelsen.

Valgt for 2 år: karl Aage Jørgensen og Erik Kristensen.

Valgt for 1 åt Birgit Langgaard Nielsen.


Bestyrelsen består nu af 4 medlemmer - ovenstående plus Jørgen Bloch.

Under valg af to bestyrelsessuppleanter blev der  valgt  2:

1. Supplant Connie Nielsen

2. supplant Bodil Kær

De deltager begge i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.

Anna Grethe Hermann blev genvalgt som kritisk revisor.


+++++++++++++

Tilmelding:
Hvis ikke andet står skrevet i forbindelse med et arrangement,
bedes man af hensyn til traktement tilmelde sig via en af disse muligheder:
Karl Aage Jørgensen - 40 79 73 91
Email: - thisted@diabetes.dk

+++++++++++++

Diabetesforeningen Thisted Lokalforening
L I N K S

Thisted Lokalforenings nyhedsbrev

Thisted Lokalforenings hjemmeside

Thisted Lokalforeningpå Facebook