Udskriv denne side

Generalforsamling 2020

Som meddelt ved opslag i Diabetesforeningens medlemsblad afholder Thisted Lokalforening

Generalforsamling 2020

Torsdag den 20. februar klokken 18

Bemærk tidspunktet!
Sted: FrivilligThy på Nytorv.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Denne gang bliver starten noget anderledes end tidligere år, idet foreningen byder på mad inden selve generalforsamlingen (kl. 19) - derfor starter vi allerede klokken 18. Menuen bliver en let buffet og dertil 1 øl eller vand pro persona (med mulighed for at købe flere). Senere er der kaffe/the med tilbehør.

På valg er: Karl Aage Jørgensen og Erik Kristensen.
Leif Damsgaard Jensen er ikke på valg, men forlader bestyrelsen. Derfor skal der holdes suppleringsvalg for hans plads (for det sidste år af hans to år).
Birgit Langgaard Nielsen, der kom ind som suppleant ved generalforsamlingen 2019. stiller i år op til valg til bestyrelsen.

Tilmelding (hvis du vil spise med):
senest fredag 14. februar - nåede du det ikke, kan du prøve lykken her i weekenden

via en af disse to muligheder:
Telefon: 40 79 73 91 - Karl Aage Jørgensen
Email: - thisted@diabetes.dk