Udskriv denne side

Generalforsamling 2022 UDSAT TIL 24. marts 2022

 

Vi har pga. Corone situationen valgt at udsætte den årlige generalforsamling til Torsdag den 24, marts 2020 jf. nedenstående.

På bestyrelsens vegne

Karl Aage Jørgensen

Formand

 

 

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling.

Dato:             Torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.00

 

Sted:             Frivillig Thy, Nytorv 8, lokale A 7700 Thisted

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1)             Valg af dirigent.

2)             Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år.

3)             Godkendelse af regnskab.

4)             Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5)             Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget.

6)             Valg af bestyrelse.

7)             Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant.

8)             Valg af en kritisk revisor.

9)             Eventuelt.

 

Lokalforeningen er vært ved et lettere traktement, så af hensyn til indkøb vil vi gerne have tilmelding senest fredag den 18. marts 2022 Til.

 

Mail:  diabetes@diabetes.dk

 

Telefon: Karl Aage Jørgensen 40797391

 

På bestyrelsens vegne

Karl Aage Jørgensen

Formand